Kundklubben

Blue Lavender

Medlemsvillkor

Blue Lavenders kundklubb

 1. Som medlem i kundklubben får du rabatt i form av bonuspoäng på alla dina inköp i Blue Lavenders butik i Täby. Medlemmar får även andra förmåner såsom specialerbjudanden, klubbdagar, kundkvällar, etc.
 2. Vem som helst som har fyllt 18 år kan bli medlem. Det är helt gratis och det finns inget krav att handla för något visst belopp eller dylikt. Du kan när som helst säga upp ditt medlemskap genom att mejla club@bluelavender.se.
 3. Du blir medlem direkt i samband med ett köp. Du fyller i den blankett som finns i butiken och blir medlem direkt. Du kan även bli medlem utan att göra något köp – enbart genom att fylla i anmälningssedeln.
 4. Obligatoriska uppgifter på anmälningssedeln är endast namn och personnummer. Du blir medlem direkt. Det tar upp till 14 dagar innan dina personuppgifter är registrerade i vårt system. Under denna tid behöver du ange ditt medlemsnummer vid köp.
 5. Medlemskapet är personligt då det är kopplat till personnummer och kan bara nyttjas av dig. Det är inte tillåtet att låna ut medlemskortet.
 6. För varje tjugo kronor som du handlar för erhåller du en bonuspoäng. Du erhåller bonus på alla dina köp, även reavaror. Det enda du inte erhåller bonus på är det du betalar med bonuspoäng. Det är viktigt att din bonus registreras direkt när du handlar, då det inte går att efterregistrera bonus.
 7. Varje 100 bonuspoäng berättigar till en kassabonus på 100. Det innebär att du erhåller 100 kronor i kassabonus för varje 2.000 kronor som du handlar för. Beräkning av bonus sker löpande baserat på dina ackumulerade inköp fr o m 1 januari 2017. Kassabonus är giltig utan begränsning i tid och kan användas för hel- eller delbetalning vid köp av varor i butikerna. Du kan använda kassabonusen vid valfritt köp efter det köp där bonusen intjänades, dvs du kan inte utnyttja kassabonusen vid samma köp där den tjänades in. Du kan inte få kassabonusen utbetald i kontanter. Kassabonus kan bara intjänas och utnyttjas i jämna 100-tal kronor. Returnerar du en vara som är delvis betald med bonus, så återgår såväl bonuspoäng som bonusbeloppet.
 8. Som medlem samtycker du till att Blue Lavender lagrar medlemsuppgifter såsom namn, personnummer, mejladress och löpande köphistorik. Din integritet är viktig för oss. Blue Lavenders hantering av personuppgifter framgår av Blue Lavenders integritetspolicy.
 9. Medlemsskapet gäller tills vidare Blue Lavender har rätt att avsluta medlemskap om inget köp gjorts inom tolv månader eller om personuppgifterna är felaktiga. Blue Lavender äger även rätt att föreskriva viss giltighetstid samt äger även rätt att vid missbruk avsluta medlemskap. Om du som medlem säger upp ditt medlemskap eller om Blue Lavender av ovanstående anledningar annullerar ditt medlemskap stryks personuppgifterna ur Blue Lavenders register och intjänade bonuspoäng annulleras.
 10. Medlemsvillkoren gäller tills vidare. Ändringar av villkoren kan komma att ske exempelvis om myndighetskrav, lagändringar eller förändringar i kostnadsläget väsentligen förändrar förutsättningarna. Blue Lavender förbehåller sig även rätten att ändra bonusnivåer om så bedöms erforderligt. Sådan ändring kan ske retroaktivt. Ändrade medlemsvillkor meddelas på bolagets hemsida: www.bluelavender.se
 11. Blue Lavender är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Vid konfliktåtgärder gäller detta även om Blue Lavender självt vidtar eller är föremål för sådan åtgärd. Blue Lavender är inte heller skyldig att ersätta skada som uppkommer om Blue Lavender varit normalt aktsam och är inte heller skyldig att ersätta medlemmar för indirekta förluster.
 12. Ansvarig för kundklubben är Blue Lavender AB (556811-1925), Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd.
 13. Har du frågor angående medlemsklubben, vill anmäla nya adressuppgifter eller vill fråga oss om något annat, kontakta oss på club@bluelavender.se.

Senast uppdaterad den 2 januari 2019